لیست قیمت هاست لینوکس معمولی

 

نام سرويس Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5 Plan 6 Plan 7
فضا (space) 50MB 100MB 250MB 500MB 1GB 2GB 5GB
پهناي باند (bandwidth) 3GB 5GB 7GB 10GB 15GB 25GB 60GB
تعداد ايميل (email account) نا محدود نا محدود نا محدود نا محدود نا محدود نا محدود نا محدود
بانک اطلاعاتي نا محدود نا محدود نا محدود نا محدود نا محدود نا محدود نا محدود
زير دامنه (subdomain) نا محدود نا محدود نا محدود نا محدود نا محدود نا محدود نا محدود
Park دامين
Addon دامين 1 2 4 6 10
کاربر ftp(ftp account) نا محدود نا محدود نا محدود نا محدود نا محدود نا محدود نا محدود
PHP 5.x
CGI
کنترل پانل cPanel x3 cPanel x3 cPanel x3 cPanel x3 cPanel x3 cPanel x3 cPanel x3
PHP 5.x
پشتيباني فني 24 ساعته 24 ساعته 24 ساعته 24 ساعته 24 ساعته 24 ساعته 24 ساعته
قيمت به ريال 350,000 500,000 900,000 1,600,000 2,800,000 4,500,000 5,500,000

* سرور بر روي کشور ايران مي باشد.